Παλέτες χάλυβα και υλικοτεχνικός εξοπλισμός

  • Παλέτα χάλυβα

    Παλέτα χάλυβα

    Η παλέτα χάλυβα αποτελείται κυρίως από πόδι παλέτας, χαλύβδινο πάνελ, πλευρικό σωλήνα και πλευρική άκρη.Χρησιμοποιείται για φόρτωση και εκφόρτωση, μετακίνηση και αποθήκευση φορτίων.

  • Μεταλλικό κουτί παλετών

    Μεταλλικό κουτί παλετών

    Το μεταλλικό κουτί παλετών μπορεί να χωριστεί σε πτυσσόμενο κλουβί αποθήκευσης και συγκολλημένο κλουβί αποθήκευσης.Η πλευρά των κλουβιών μπορεί να είναι κατασκευασμένη από συρμάτινο πλέγμα ή χαλύβδινη πλάκα.